top of page
Vroegbegeleiding 1.jpg

VROEGBEGELEIDING

Voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsvertraging of een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Het team van de Vroegbegeleiding is er voor jouw kind, voor jou als ouder en voor jullie gezin. Je vragen, wensen, zorgen en krachten vormen het vertrekpunt in de begeleiding.

ONZE AANDACHT GAAT NAAR​​
 • De ontwikkeling van je kind.

  • We geven adviezen rond motoriek, taal, sociale en emotionele ontwikkeling.

  • We geven tips rond de dagelijkse opvoeding zoals slapen gaan, zindelijkheid, eten…

 • Het samen bepalen van de best passende opvoedingsadviezen.

 • Informatie over praktische en administratieve vragen, hulpmiddelen.

 • Inlichtingen over opvang, school.

 • Hoe jullie het ouder zijn ervaren, beleven.

  • Samen staan we stil bij wat ouderschap voor jou betekent en hoe je dit beleeft.

  • We zijn er voor jou wanneer er vragen en bezorgdheden naar boven komen.

WE KOMEN BIJ JULLIE OP HUISBEZOEK EN

 • Observeren je kind.

 • Oefenen en proberen samen dingen uit.

 • Voeren we gesprekken.

 

DE BEGELEIDSTERS HEBBEN KENNIS OVER

 • Ontwikkelingsvertraging en eventueel bijkomende diagnose(s).

 • Verstandelijke, fysieke of meervoudige handicap.

PRAKTISCHE INFO

Als gezin krijg je een vaste begeleid(st)er. Samen spreken we de momenten en de frequentie van de huisbezoeken af.  De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis. Indien nodig werken we samen met andere betrokkenen zoals de kinderopvang, school, artsen, therapeuten…

Per huisbezoek is er een wettelijke bijdrage via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een Persoonsvolgend Budget (PAB).

We zijn actief in de provincie Limburg.

> Download hier de folder.

AANMELDEN

Aanmelden kan telefonisch via 011 55 99 60 of via het online aanmeldingsformulier. Een ouder kan de aanmelding zelf doen, maar een hulpverlener kan je kind ook aanmelden, mits toestemming van de ouders.

 

Er volgt een eerste afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

INFOAVOND VOOR OUDERS:
AUTISME & VERTRAAGDE ONTWIKKELING

Ben jij een ouder van een kind tussen 2 en 9 jaar met (een vermoeden van) autisme én een vertraagde ontwikkeling? En wil jij graag weten wat dat precies is? Dan ben je welkom op de infoavonden. Samen met andere ouders krijg je inzichten om je kind beter te begrijpen.

Wanneer:

Waar:

Kostprijs:

Dinsdag 17 oktober en 14 november, telkens van 19u30 tot 22u00.

We willen graag werken met een vast groepje ouders, om zo een sfeer van veiligheid en vertrouwen te creeëren. Daarom dien je je in te schrijven voor beide avonden.

Dienst Ambulante Begeleiding, Donkweg 49, 3520 Zonhoven

In begeleiding bij DAB: 18 euro per inschrijving (ouderpaar) 

Niet in begeleiding bij DAB: 26 euro per inschrijving (ouderpaar)

Kostprijs geldt voor de twee avonden.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • ​De inschrijving staat op naam van het kind.

 • Er worden RTH-sessies geregistreerd op naam van het kind. Hiervoor hebben wij het rijksregisternummer van je kind nodig. 

 • Deze cursus behoort tot het aanbod van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of onder budget (PAB). Uw kind mag geen gebruik maken van het aanbod van Niet Rechtstreekse Toegankelijk Hulp, zoals een semi-internaat.

 • Enkel deelnemers uit de provincie Limburg kunnen deelnemen aan onze cursussen.

infoavond dab.png
bottom of page