Vacature.jpg

Thuisbegeleid(st)er 

Een deeltijds contract van 19 uur tot het einde van het jaar, met eventuele mogelijkheid op verlenging en/of opbouw in uren.

Doelgroep

Gezinnen met een kind (+ 6 jaar),  jongere, volwassene met een verstandelijke beperking. 

 

Functiedoel

De functie van de thuisbegeleider/thuisbegeleidster draagt ertoe bij dat:

 • de persoon met de beperking en zijn leefomgeving meer inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van de persoon en weten hoe hiermee om te gaan, zodat de begeleiding (tijdelijk of definitief) overbodig wordt;

 • het functioneren van de betrokken persoon verandert in positieve zin;

 • het traject in functie van onderwijs, wonen, tijdelijke opvang,... voor de betrokken persoon en zijn omgeving mee uitgestippeld wordt.

 

Concretisering van de taken

 • De hulpvraag van het gezin met het kind, de jongere, volwassene met een beperking en de directe omgeving analyseren vanuit de gegevens van de anamnese, verslagen van andere diensten, eigen observaties.

 • Vanuit de verkregen informatie aan de direct betrokken gezinsleden en eventueel de persoon zelf  de  juiste informatie geven over het functioneren.

 • Analyseren van gedragsproblemen en gerichte adviezen geven.

 • Opstellen en bespreken van het begeleidingsplan, gericht op het kind/de persoon zelf in relatie tot zijn omgeving en met aandacht voor verschillende levensdomeinen (dagdagelijks leven, dagbesteding, vrije tijd, communicatie, functioneren in gezin en ruimere omgeving).

 • Samen verkennen wat realistische verwachtingen zijn.

 • Adviezen, tips en ondersteuning bieden om de dagelijkse activiteiten zo gewoon als mogelijk te laten verlopen.

 • Aandacht geven aan het kind, de jongere, volwassene voor de beleving en verwerking van de handicap.

 • Aandacht geven aan het gezin als systeem, aandacht voor hun beleving.

 • Helpen zoeken naar een geschikte daginvulling, vrijetijdsbesteding.

 • Verkennen en bespreken van de toekomstige leef- en woonomgeving.

 • Samenwerken met bestaande diensten (scholen, werkomgeving…..) en andere hulpverleners.

 

Kwalificatievereisten

Bachelor in de psychologische, pedagogische of sociale wetenschappen.

Bachelor psychiatrisch verpleegkundige.

Ervaring  met mobiel/ambulant werken en/of doelgroep is een pluspunt.

 

Gevraagde competenties

 • Respectvol omgaan met personen met een handicap en hun gezin.

 • Open kunnen communiceren.

 • Betrouwbaar en integer zijn.

 • Flexibel zijn: ingaan op diverse probleemsituaties en soepel zijn in werktijd (geen weekendwerk).

 • Inlevend zijn naar personen met een handicap en hun gezin.

 • Coachend optreden.

 • Schriftelijk en mondeling rapporteren.

 • Over eigen handelen reflecteren zowel individueel als in team.

 

Werkgebied

Huisbezoeken in de provincie Limburg.

Rijbewijs noodzakelijk en beschikken over eigen wagen.

 

Ons aanbod

Een deeltijds contract van 19 uur tot het einde van het jaar, met eventuele mogelijkheid op verlenging en/of opbouw in uren. Je uurrooster en de dagen waarop je werkt zijn bespreekbaar.

Indiensttreding vanaf juli/aug 2022.

Bachelor verloning volgens loonschalen VAPH (P.C. 319.01)

Een laptop en GSM zijn beschikbaar.

Werken in een enthousiast team.

Voor dienstverplaatsingen is er een km-vergoeding.

Graag geven we info over de job inhoud en de toekomst van de job via de coördinaten hieronder:

Je motivatiebrief en cv  verwachten we vóór 24 juni 2022.

Dienst Ambulante Begeleiding, t.a.v. Veerle Pellens

Donkweg 49, 3520 Zonhoven
Tel: 011/55 99 60  of  GSM: 0475/853524

E-mail : veerle.pellens@vzwstijn.be