Vacature.jpg

Thuisbegeleid(st)er - Logopediste

Doelgroep

Gezinnen met jonge kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 6 jaar met een moeilijke start of ontwikkelingsprobleem, een verstandelijke en/of motorische handicap.  

 

Functiedoel

De functie van de thuisbegeleid(st)er draagt ertoe bij dat:

 • de ouders meer inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van het kind en weten hoe hiermee om te gaan, zodat de begeleiding (tijdelijk of definitief) overbodig wordt;

 • het functioneren van het betrokken kind verandert in positieve zin;

 • het traject in functie van opvang, onderwijs ……… samen met de ouders wordt verkend.

 

Concretisering van de taken

Kindgerichte activiteiten:

 • de hulpvraag van het gezin met kind met een handicap analyseren vanuit de anamnesegegevens, verslagen van andere diensten, eigen observaties;

 • gerichte observatie van de mogelijkheden en beperkingen van het kind;

 • adviezen geven rond de aanpak in de thuissituatie van slik- en verslikproblemen (dysfagie) en andere eetproblemen  bij baby’s, peuters en kleuters vaak in overleg met de voedingsteams waar de kinderen worden opgevolgd;

 • informatie geven over gespecialiseerde  materialen die de eetsituatie bij baby’s,  peuters en kleuters kunnen ondersteunen en verbeteren;

 • adviezen geven rond beginnende communicatie en taalstimulatie bij baby’s, peuters  en kleuters vertrekkende vanuit de dagelijkse situatie zonder echter therapeutisch te werken;

 • adviezen geven rond gerichte stimulatie met aandacht voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen;

 • adviezen geven over gewoon en specifiek spelmateriaal;

 • hulp bieden bij het zoeken naar een gepaste opvang, school.

Oudergerichte activiteiten:

 • ouders inzicht geven in de ontwikkelingsproblematiek van hun kind rekening houdend met hun draagkracht;

 • ouders emotionele ondersteuning bieden in kader van verwerking;

 • aandacht geven aan het gezin als systeem: brussen, grootouders, als partners ;

 • ouders informeren over bestaande voorzieningen;

 • samenwerken met bestaande diensten (kribbe, school,…..) en andere hulpverleners ( kinder en revalidatieartsen…) .

 

Kwalificatievereisten

Bachelor in de logopedie.

Ervaring  met mobiel /ambulant werken en/of doelgroep is een pluspunt.

Gevraagde competenties

 • Respectvol omgaan met personen met een handicap en hun gezin.

 • Open kunnen communiceren.

 • Betrouwbaar en integer zijn.

 • Flexibel zijn: ingaan op diverse probleemsituaties en soepel zijn in werktijd (geen weekendwerk).

 • Inlevend zijn naar kinderen met een beperking en hun gezin.

 • Coachend optreden.

 • Schriftelijk en mondeling rapporteren.

 • Over eigen handelen reflecteren zowel individueel als in team.

 

Werkgebied

Huisbezoeken in de provincie Limburg.

Rijbewijs noodzakelijk en beschikken over eigen wagen.

 

Ons aanbod

Een deeltijds contract van 19 uur voor onbepaalde duur.

Je uurrooster en de dagen waarop je werkt zijn bespreekbaar.

Bachelor verloning volgens loonschalen VAPH.

Een laptop en GSM zijn beschikbaar.

Werken in een enthousiast team, dat multidisciplinair is samengesteld. Een logopediste maakt reeds deel uit van dit team.

Voor dienstverplaatsingen is er een km vergoeding.

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.dienstambulantebegeleiding.be

Neem gerust contact, om info te bekomen over de jobinhoud via  de coördinaten hieronder.

 

Je motivatiebrief en cv  verwachten we vóór 17 november 2021.

Dienst Ambulante Begeleiding, t.a.v. Diane Luyts, Donkweg 49, 3520 Zonhoven
Tel: 011/55 99 60  of  GSM: 0496/43 61 40

E-mail: dab.dianel@wegwijs.stijn.be

Download hier de vacature