top of page
Vacature.jpg

Thuisbegeleid(st)er - HANA

Doelgroep

Jongeren en volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel of fysieke handicap.

 

Jouw doel als thuisbegeleid(st)er

Door jouw begeleiding krijgt de cliënt en zijn context terug (meer) grip op zijn leven. Je gaat samen met de cliënt op pad om de levenskwaliteit en het persoonlijk welbevinden te vergroten. Op die manier maak je jezelf (zo veel als mogelijk) overbodig.

 

Je draag er toe bij dat:

 • de persoon met de fysieke handicap of een niet aangeboren hersenletsel en zijn leefomgeving meer inzicht krijgen in de mogelijkheden  en beperkingen en weten hoe hiermee om te gaan;

 • de betrokken persoon leert omgaan met de voor hem/haar storende gevolgen van de handicap of het hersenletsel;

 • het traject voor de betrokken persoon en zijn omgeving mee wordt uitgestippeld.

 

Dit betekent concreet:

 • de hulpvraag van de persoon met een handicap en de directe omgeving/het gezin analyseren;

 • verkennen van de beperkingen en mogelijkheden van de persoon en juiste informatie geven over het functioneren;

 • samen verkennen wat realistische verwachtingen zijn;

 • voor de persoon met het niet aangeboren hersenletsel : de gevolgen van dit letsel duiden en de omgeving coachen in de omgang hiermee;

 • aandacht geven aan het gezin als systeem, aandacht voor hun beleving;

 • adviezen, tips en ondersteuning bieden om de dagelijkse activiteiten zo gewoon als mogelijk te laten verlopen;

 • helpen zoeken naar geschikte daginvulling: vrijetijdsbesteding, school, werk...;

 • verkennen en bespreken van de toekomstige leef- en woonomgeving;

 • samenwerken met bestaande diensten en andere hulpverleners.

 

Wie zoeken we?

 • Je hebt een bachelor in de psychologische, pedagogische of sociale wetenschappen, of een bachelor psychiatrisch verpleegkundige.

 • Je hebt bij voorkeur enige ervaring met mobiel/ambulant werken en/of de doelgroep

 • Je gaat respectvol om met personen met een handicap en hun gezin

 • Betrouwbaarheid, open communicatie en integriteit draag je hoog in het vaandel

 • Je bent flexibel, inlevend en reflectief

 • Je kan coachend optreden

 • Je bent communicatief vlot, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Je hebt een rijbewijs en beschikt over een eigen wagen om huisbezoeken te doen

 

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur

 • De mogelijkheid om zelf je agenda te beheren

 • Een verloning op bachelorniveau volgens de loonschalen van het VAPH (PC 319.01 – klasse B1c)

 • Smartphone en laptop

 • Een account op Benifits at Work voor interessante kortingen

 • Een aangename werksfeer in een tof team

 • Ruimte voor vorming en opbouw van deskundigheid

 • Deel uitmaken van het grote zorgnetwerk Stijn vzw

> Bekijk hier het functieprofiel

Neem gerust contact op voor meer info.

 

Kandidaten melden zich schriftelijk vóór 22 augustus 2022.

Dienst Ambulante Begeleiding

t.a.v. Veerle Pellens, Donkweg 49, 3520 Zonhoven
Tel: 011/55 99 60 of GSM:  0475/85 35 24

E-mail : veerle.pellens@vzwstijn.be

bottom of page