Vacature.jpg

Thuisbegeleid(st)er 
Contract van 19u voor onbepaalde duur

Doelgroep

Jongeren en volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel of fysieke handicap.

 

Functiedoel

De functie van de thuisbegeleid(st)er draagt ertoe bij dat:

 • de persoon met de fysieke handicap of een niet aangeboren hersenletsel en zijn leefomgeving meer inzicht krijgen in de mogelijkheden  en beperkingen en weten hoe hiermee om te gaan;

 • de betrokken persoon leert omgaan met de voor hem/haar storende gevolgen van de handicap of het hersenletsel;

 • het traject voor de betrokken persoon en zijn omgeving mee wordt uitgestippeld.

 

Concretisering van de taken

 • de hulpvraag van de persoon met een handicap en de directe omgeving/ het gezin analyseren;

 • verkennen van de beperkingen en mogelijkheden van de persoon en juiste informatie geven over het functioneren;

 • samen verkennen wat realistische verwachtingen zijn;

 • voor de persoon met het niet aangeboren hersenletsel : de gevolgen van dit letsel duiden en de omgeving coachen in de omgang hiermee;

 • aandacht geven aan het gezin als systeem, aandacht voor hun beleving;

 • adviezen, tips en ondersteuning bieden om de dagelijkse activiteiten zo gewoon als mogelijk te laten verlopen;

 • helpen zoeken naar een geschikte daginvulling: vrijetijdsbesteding, school, werk…;

 • verkennen en bespreken van de toekomstige leef- en woonomgeving;

 • samenwerken met bestaande diensten en andere hulpverleners.

 

Kwalificatievereisten

Bachelor in de psychologische, pedagogische of sociale wetenschappen.

Bachelor psychiatrisch verpleegkundige.

Ervaring  met mobiel /ambulant werken en/of  doelgroep is een belangrijk pluspunt.

 

Gevraagde competenties

 • respectvol omgaan met personen met een handicap en hun gezin;

 • open kunnen communiceren;

 • betrouwbaar en integer zijn;

 • flexibel zijn : ingaan op diverse probleemsituaties en soepel zijn in werktijd ( geen weekendwerk);

 • inlevend zijn naar personen met een handicap en hun gezin;

 • coachend optreden;

 • schriftelijk en mondeling rapporteren;

 • over eigen handelen reflecteren zowel individueel als in team.

 

Werkgebied

Huisbezoeken in de provincie Limburg.

Rijbewijs noodzakelijk en beschikken over eigen wagen.

 

Ons aanbod

Een contract van 19 uur voor onbepaalde duur.

Mogelijkheid tot opbouw in uren sluiten we niet uit in kader van uitbreidingsbeleid.

Je uurrooster en de dagen waarop je werkt zijn bespreekbaar.

Start contract: zo spoedig mogelijk na de selectie.

Bachelor verloning volgens loonschalen VAPH.

Een laptop en GSM zijn beschikbaar.

Werken in een enthousiast team.

Voor dienstverplaatsingen is er een km vergoeding.

 

Neem gerust contact, om info te bekomen over de jobinhoud en de toekomst van de job via  de coördinaten hieronder.

 

Kandidaten melden zich schriftelijk vóór 31 maart 2022

Dienst Ambulante Begeleiding

t.a.v. Diane Luyts, Donkweg 49, 3520 Zonhoven
Tel: 011/55 99 60 of GSM: 0496/43 61 40

E-mail: dab.dianel@wegwijs.stijn.be