Team vroegbegeleiding

Foto vroegbegeleiding.jpg

Bij de Vroegbegeleiding dragen de thuisbegeleidsters zorg voor de allerkleinste kinderen van 0 tot 6 jaar. Ze zijn een multidisciplinair team van orthopedagogen, psychologen, maatschappelijke werksters, een logopediste en een kinesitherapeut.

 

Ze bieden steun, informatie en orthopedagogisch advies aan jonge gezinnen voor:

  • Baby’s die een moeilijke start doormaakten of prematuur geboren zijn met een risico voor hun ontwikkeling

  • Baby’s, peuters, kleuters met een diversiteit aan problemen: vroeggeboorte, medische en/of neurologische problemen, voedingsproblemen, vertraagde ontwikkeling of een verstandelijke,
    motorische, meervoudige beperking. Ook bijkomende problemen als visus, auditief, autisme krijgen aandacht.

De thuisbegeleidsters staan de ouders bij in de verzorging– en opvoedingstaken. Er is aandacht voor het kind én voor de ouders.  Samenwerking met medische, paramedische en andere hulpverlening is een belangrijke waarde.