Team lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen

Vanuit ons team begeleiden we kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en hun gezin. Veel van onze cliënten hebben, naast hun verstandelijke beperking, ook emotionele, gedrags- of psychiatrische problemen. Bij deze diverse groep, hoort ook een grote diversiteit aan hulpvragen die aan bod kunnen komen: rond opvoeden, het zoeken naar hoe moeilijkheden aangepakt kunnen worden, het samenleven met elkaar, zelfredzaamheid, vrije tijd, toekomstvragen rond wonen of werken… De zorgen of vragen van het gezin vormen het uitgangspunt voor de begeleiding.

 

Vanuit ons team zetten wij het ‘samen op weg gaan’ centraal. Samen zicht krijgen op en afstemmen naar de mogelijkheden, beperkingen en noden van de cliënt is een belangrijke rode draad. We ondersteunen cliënten en gezinnen om samen te kunnen groeien, maar we zijn en blijven ook nabij in moeilijke momenten van ontreddering, verdriet of teleurstelling. Er is daarbij steeds aandacht voor de zorgen en beleving van elk gezinslid.

 

Ons team heeft een sterke multidisciplinaire werking. Expertise en ervaring worden uitgewisseld om een goede zorg te kunnen bieden.