top of page

RECHTEN EN PLICHTEN

Als dienst zijn we erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap) en wordt verwacht dat we een kwaliteitsvolle ondersteuning aanbieden. Voor zowel onze dienst als voor al wie begeleiding krijgt van onze medewerkers gelden er rechten en plichten. We geven de algemeen geldende regels mee, alsook de specifieke aandacht voor minderjarigen.

Infoavond 'Aboutisme'

Maandag

06/11/2023

19:30 - 21:30

Huis van het Kind 
Bree

Wie in de hulpverlening terechtkomt, geeft de controle over zijn eigen leven een beetje uit handen. Een minderjarige (-18 jarige) is daarbij kwetsbaarder dan een volwassene. Daarom is het des te belangrijker dat hij rechten heeft. Op het ogenblik dat een minderjarige of zijn gezin professionele hulp krijgt binnen de integrale jeugdhulp, treedt het decreet Rechtspositie in werking.

Dit wil zeggen dat hulpverleners de minderjarige altijd moeten informeren over zijn rechten, wanneer het een bekwame minderjarige betreft. Het decreet Rechtspositie gaat er van uit dat minderjarigen bekwaam zijn vanaf 12 jaar. Voor minderjarigen met een beperking kan het zijn dat die bekwaamheid niet van toepassing is of pas komt op een latere leeftijd.

Ouders en volwassenen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van een minderjarige, moeten deze altijd met raad en daad bijstaan om die rechten te laten gelden. Vaak is dit laatste voor de (nog) niet bekwame minderjarige van toepassing.

> Lees meer over de algemene rechten en plichten.

> Lees meer over de rechten en plichten van minderjarigen.

bottom of page