top of page

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

Wie zijn wij? Graag stellen we hier onze enthousiaste teams voor, die dagelijks instaan voor de ondersteuning van onze cliënten en hun netwerk. 
Foto vroegbegeleiding.jpg

TEAM VROEGBEGELEIDING

Bij de Vroegbegeleiding dragen de thuisbegeleidsters zorg voor de allerkleinste kinderen van 0 tot 6 jaar. Ze zijn een multidisciplinair team van orthopedagogen, psychologen, maatschappelijke werksters, een logopediste en een kinesitherapeut.

 

Ze bieden steun, informatie en orthopedagogisch advies aan jonge gezinnen voor:

  • Baby’s die een moeilijke start doormaakten of prematuur geboren zijn met een risico voor hun ontwikkeling

  • Baby’s, peuters, kleuters met een diversiteit aan problemen: vroeggeboorte, medische en/of neurologische problemen, voedingsproblemen, vertraagde ontwikkeling of een verstandelijke,
    motorische, meervoudige beperking. Ook bijkomende problemen als visus, auditief, autisme krijgen aandacht.

De thuisbegeleidsters staan de ouders bij in de verzorging– en opvoedingstaken. Er is aandacht voor het kind én voor de ouders.  Samenwerking met medische, paramedische en andere hulpverlening is een belangrijke waarde.

TEAM KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN

Vanuit ons team begeleiden we kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en hun gezin. Veel van onze cliënten hebben, naast hun verstandelijke beperking, ook emotionele, gedrags- of psychiatrische problemen. Bij deze diverse groep, hoort ook een grote diversiteit aan hulpvragen die aan bod kunnen komen: rond opvoeden, het zoeken naar hoe moeilijkheden aangepakt kunnen worden, het samenleven met elkaar, zelfredzaamheid, vrije tijd, toekomstvragen rond wonen of werken… De zorgen of vragen van het gezin vormen het uitgangspunt voor de begeleiding.

 

Vanuit ons team zetten wij het ‘samen op weg gaan’ centraal. Samen zicht krijgen op en afstemmen naar de mogelijkheden, beperkingen en noden van de cliënt is een belangrijke rode draad. We ondersteunen cliënten en gezinnen om samen te kunnen groeien, maar we zijn en blijven ook nabij in moeilijke momenten van ontreddering, verdriet of teleurstelling. Er is daarbij steeds aandacht voor de zorgen en beleving van elk gezinslid.

 

Ons team heeft een sterke multidisciplinaire werking. Expertise en ervaring worden uitgewisseld om een goede zorg te kunnen bieden.

IMG-20210924-WA0000 (002).jpg
foto HANA.jpg
foto HANA.jpg

TEAM HANA

Wij zijn een team van gedreven begeleidsters. Wij zetten ons in voor kinderen, jongeren en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en/of motorische beperking.

Wij nemen ruim de tijd om de gevolgen van beperkingen voor de cliënt en zijn of haar netwerk helder in kaart te brengen. Samen kijken we naar en  werken we aan de impact op het huidige functioneren thuis, op het werk, in de school of in de vrije tijd…

Naargelang de hulpvragen wordt er gezocht naar gepaste hulp (middelen) en strategieën op basis van kwaliteiten, interesses en talenten van de cliënt.

SECRETARIAAT

Wij zorgen voor de administratieve ondersteuning van de begeleiders en staan klaar om elke beller of aanmelder zo goed mogelijk verder te helpen: ouders, cliënten, verwijzers, personeel, derden... We zorgen ervoor dat elke aanmelding of vraag bij het juiste team terecht komt. 

De administratieve afhandeling van de cliëntendossiers, facturatie, personeelsadministratie, communicatie intern en extern zorgen voor een uitdagende afwisseling die we met veel inzet en enthousiasme doen.

Secretariaat.png
bottom of page