foto outreach.jpg

Outreach voor professionelen

Wat kunnen we bieden?

Via mobiele en ambulante outreach kan onze voorziening haar kennis overdragen naar professionelen die behoefte hebben om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap. 

> Download hier de flyer Outreach vanuit Vroegbegeleiding

> Download hier de flyer Outreach vanuit Jongeren en Volwassenen

> Weldra kan je hier de flyer Outreach vanuit HANA downloaden