6-14 jarigen 1.jpg

Kindbegeleiding

Voor gezinnen met een lager school kind met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende ontwikkelingsproblemen, emotionele- of gedragsproblemen.

Wat doen we?

We bieden persoonlijke en psychosociale begeleiding op maat, waarbij we vertrekken van jullie vragen en zorgen.

De thuisbegeleid(st)er  is er voor jou als ouder en voor je kind. We zoeken samen met jullie en de mensen die rond jullie staan naar perspectief. We bekijken samen hoe zaken die moeilijk lopen, opnieuw hanteerbaar kunnen worden. Hierbij gaan we uit van de sterktes en mogelijkheden van elke persoon.

Onze aandacht gaat naar

 • Beeldvorming:

  • Samen verkennen we de mogelijkheden en beperkingen van je kind.

  • We brengen de noden in beeld via een gerichte observatie en beeldvormend onderzoek.

 • Gesprek en steun:

  • We bieden de mogelijkheid om te praten over ongerustheden, twijfels, het beleven van moeilijkheden.

  • We gaan op zoek naar een evenwicht tussen zorgen voor je kind en zorgen voor jezelf als ouder.

 • Advies:

  • We geven je advies over hoe je met je kind en met elkaar moet omgaan.

  • Er wordt gekeken naar de gedragsaanpak en passen deze aan bij moeilijke situaties.

  • We stimuleren de zelfredzaamheid en vaardigheden van je kind.

  • Samen zoeken we naar een leuke en nuttige invulling van de vrije tijd.

 • Informatie en doorverwijzing op maat:

  • We gaan op zoek naar een gepaste school.

  • Er is ruimte voor vragen over de toekomst.

  • We helpen je bij de sociale administratie en alles wat er bij komt kijken.

  • Indien nodig, zullen we samenwerken met andere betrokkenen.

 

Dit alles doen we via gesprek en in overleg, door samen te observeren, uit te proberen en te oefenen.

Praktische info

Als gezin krijg je een vaste begeleid(st)er. Samen spreken we de momenten en de frequentie van de huisbezoeken af.  De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis. Indien nodig werken we samen met andere betrokkenen zoals de kinderopvang, school, artsen, therapeuten…

Aanmelden kan telefonisch, via mail of digitaal via deze link. Je mag als ouder zelf contact opnemen, maar een ander kan dit ook voor jou doen. 

Er volgt een eerste afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

We werken in de provincie Limburg.

Per huisbezoek is er een wettelijke bijdrage via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een Persoonsvolgend Budget (PAB).

> Download hier de folder.