Jongeren en Volwassenen 1.jpg

Jongeren en volwassenen

Voor gezinnen met een jongere of volwassenen met een verstandelijke beperking. Het is mogelijk dat je jongere of volwassene bijkomende emotionele- of gedragsproblemen of psychiatrische problemen heeft.

Wat doen we?

We bieden persoonlijke en psychosociale begeleiding op maat, waarbij we vertrekken van jullie vragen en zorgen.

De thuisbegeleiding is er voor jou en voor je gezin of betrokken netwerk. We zoeken samen met jullie en de mensen die rond jullie staan naar perspectief. We bekijken samen hoe zaken die moeilijk lopen, opnieuw hanteerbaar kunnen worden. Hierbij gaan we uit van de sterktes en mogelijkheden van elke persoon.

Onze aandacht gaat naar

 • Beeldvorming:

  • Samen verkennen we de mogelijkheden en beperkingen van de jongere of volwassene en zijn of haar betrokken gezin of netwerk.

  • We brengen de noden in beeld via een gerichte observatie en beeldvormend onderzoek.

 • Gesprek en steun:

  • Er is ruimte om te praten over  ongerustheden, twijfels of het beleven van de moeilijkheden.

  • We geven voldoende aandacht aan de verschillende thema’s die kunnen leven: emoties, relaties, seksualiteit,…

  • Samen gaan we op zoek naar een goed evenwicht in het dagelijks samenleven als gezin.

 • Advies:

  • We leren hoe de jongere of volwassene en het betrokken netwerk kunnen omgaan met moeilijke situaties of probleemgedrag.

  • We proberen de zelfstandigheid en (sociale) vaardigheden te stimuleren.

  • Samen gaan we op zoek naar een leuke en nuttige invulling van de vrije tijd.

 • Informatie en doorverwijzing op maat:

  • We verkennen de mogelijkheden rond wonen, daginvulling of werk.

  • We helpen je bij de sociale administratie.

  • Indien er andere betrokken instanties zijn, werken we samen met hen.

Praktische info

Als cliënt of gezin krijg je een vaste begeleid(st)er. Samen spreken we de momenten en de frequentie van de huisbezoeken af.  De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis, maar indien nodig werken we samen met andere betrokkenen zoals artsen, therapeuten, administratieve diensten…

Aanmelden kan telefonisch, via mail of digitaal via deze link. Je mag als ouder zelf contact opnemen, maar een ander kan dit ook voor jou doen. 

Er volgt een eerste afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

We werken in de provincie Limburg.

Per huisbezoek is er een wettelijke bijdrage via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een Persoonsvolgend Budget (PAB).

> Download hier de folder.