top of page

HISTORIEK

Al meer dan 50 jaar helpen we gezinnen en cliënten met een extra ondersteuningsnood.

Thuisbegeleiding is ontstaan in de jaren  ’70 – ’80, vanuit experimentele  projecten.

Met een wetsbesluit in 1988 werd thuisbegeleiding officieel erkend. Hierbij ontplooiden in elke Vlaamse provincie  diensten die een doelgroepspecifieke werking kennen.

Het werkingsmodel waarbij kind - persoonsgerichte EN gezinsgerichte begeleiding als een waardevol model  werd gezien,  kreeg hier zijn ontstaan.

De eerste thuisbegeleidingsdiensten waren in hoofdzaak vroegbegeleidings-diensten,  zo ook onze dienst. Maar geleidelijk aan groeiden ze ook naar een jongeren- en volwassenenwerking.

Eind 1999 startte ook de thuisbegeleiding HANA vanuit een samenwerkings-verband van voorzieningen die dag of dag- en nachtopvang boden aan personen met een niet aangeboren hersenletsel of fysieke handicap en hun directe omgeving.

In Dienst Ambulante Begeleiding werd  in 2000 de jongeren en volwassenen-werking voor personen met een verstandelijke beperking mee opgenomen en uitgebouwd.

Sinds 1 januari 2000  zijn binnen  Dienst voor Ambulante begeleiding 3 teams werkzaam, elk met hun eigen expertise.

bottom of page