top of page
HANA 1.jpg

HANA

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

 • niet-aangeboren hersenletsel

 • motorische beperking

 • degeneratieve aandoening

Je krachten, bezorgdheden en verwachtingen staan centraal. We bieden psychosociale begeleiding, geven advies en informatie.

Samen komen we tot een begeleiding op maat.

We komen bij jou op huisbezoek.

Je krachten, bezorgdheden en verwachtingen staan centraal. We bieden psychosociale begeleiding, geven advies en informatie.

Samen komen we tot een begeleiding op maat.

WE ONDERSTEUNEN JE BIJ THEMA'S ZOALS:
 • wie ben ik

 • persoonlijke groei

 • beperkingen, moeilijkheden, ... en hoe er mee omgaan

 • Lichamelijk en/of psychisch welbevinden

 • School en/of werk

 • Invulling van je dag

 • Vriendschappen, relaties, ...

 • Intimiteit en seksualiteit

 • wonen

 • organiseren en plannen

 • administratie

 • samenleven met je gezin

 • mobiliteit

PRAKTISCHE INFO

Als cliënt of gezin krijg je een vaste begeleid(st)er. Samen spreken we de momenten en de frequentie van de huisbezoeken af.  De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis. Indien nodig werken we samen met andere betrokkenen zoals de kinderopvang, school, artsen, therapeuten…

Per huisbezoek is er een wettelijke bijdrage via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een Persoonsvolgend Budget (PAB).

We zijn actief in de provincie Limburg.

> Download hier de folder.

AANMELDEN

Aanmelden kan telefonisch via 011 55 99 60 of via het online aanmeldingsformulier. Een ouder kan de aanmelding zelf doen, maar een hulpverlener kan je kind ook aanmelden, mits toestemming van de ouders.

 

Er volgt een eerste afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

bottom of page