top of page
GIO (1).png

GLOBALE INDIVIDUELE ONDERSTEUNING (GIO)

Ondersteuning van jonge kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in de kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar.

WAT?

Globale Individuele Ondersteuning is specifiek voor kinderen die starten in de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar. het gaat om laagdrempelige (Rechtstreeks Toegankelijke) en snel inzetbare hulp. In de gewone kinderopvang of school van het kind, zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen spelen, leren, vriendschappen sluiten, ...

Extra aandacht gaat naar overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang, ...

De begeleid(st)ers ondersteunen kindbegeleiders, verzorgers of keerkrachten en werken met het kind bij specifieke noden.

De principes van de werking zijn: voordoen, samendoen, advies geven en bespreking.

De ouder beslist zelf of de globale individuele ondersteuning aangevraagd wordt voor zijn/haar kind.

VOOR WIE?

Voor jonge kinderen vanaf de start in de kinderopvang tot en met het eerste leerjaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte en de betrokken kinderopvang of (kleuter)school.

PRAKTISCHE INFO
  • Beperkte ondersteuning in de opvang of de school (max. 30u per jaar)

  • Gericht op specifieke noden die voortkomen uit de beperking

  • In samenwerking met ouders, (inclusieve) kinderopvang, (kleuter)school, CLB en ondersteuningsnetwerken

  • Volledig gesubsidieerd en kosteloos voor het kind en de betrokken school of kinderopvang.

> Download hier de folder.

AANMELDEN

Aanmelden kan telefonisch via 011 55 99 60 of via het online aanmeldingsformulier. De aanmelding kan gedaan worden door de ouder, maar ook door de kinderopvang of school. Beide partijen moeten hun toestemming geven om de aanvraag te vervolledigen.

bottom of page