top of page
Handshakes_edited.jpg

BEGELEIDING AANVRAGEN

Ouders, cliënten, familieleden of hulpverleners kunnen thuisbegeleiding aanvragen. Hoe verloopt een aanmelding?

1
Aanmelden

De aanmelding gebeurt telefonisch via 011/55 99 60 of via het aanmeldingsformulier. Tijdens de aanmelding worden contactgegevens gevraagd of wordt er gevraagd om een korte hulpvraag te omschrijven.

2
3
Verwerking van de aanvraag

Na aanmelding gaat de aanvraag naar de verantwoordelijke van het team waar de vraag het best past. Je wordt gecontacteerd om een eerste afspraak te plannen. Tijdens dit eerste contact worden de hulpvragen besproken en geven we informatie over onze werking.

Mogelijke wachttijd

De wachttijd is afhankelijk van de beperking en de leeftijd. Jonge, niet-schoolgaande kinderen genieten voorrang. 

4
Start thuisbegeleiding

Een vaste begeleid(st)er neemt contact om de thuisbegeleiding op te starten. De frequentie en inhoud van de begeleiding wordt samen met jou/jullie besproken.

Schema begeleiding aanvragen.png

AANMELDINGSFORMULIER

Vul het online aanmeldingsformulier in om begeleiding aan te vragen.

Gelieve het rijksregisternummer van uw kind, uzelf of de cliënt bij de hand te houden.

MAAK EEN KEUZE
Kies hieronder het aanmeldingsformulier dat het meest van toepassing is voor uw aanmelding. 

Aanmelding kind

Ik ben een ouder en wil mijn kind aanmelden.

Aanmelding persoon met beperking

Ik ben een persoon met een beperking en ik wil zelf een aanmelding doen.

Aanmelding familielid/kennis

Ik wil als partner, familielid of kennis een persoon met een beperking aanmelden.

Aanmelding hulpverlener

Ik ben een hulpverlener en ik wil een kind, jongere of volwassene met een beperking aanmelden.

Aanmelding GIO (Globale Individuele Ondersteuning)

Ik ben een ouder of hulpverlener en wil mijn/een kind aanmelden voor de GIO (Globale Individuele Ondersteuning)

bottom of page