Een medisch formulier invullen

Thuisbegeleiding aanvragen

Wij bieden begeleiding aan gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een mentale, motorische, meervoudige handicap en/of niet aangeboren hersenletsel.

Volg hier de weg naar thuisbegeleiding.

Meld je digitaal aan via deze link of neem telefonisch contact!

Schema begeleiding aanvragen.png

1. Aanmelden

De aanmelding gebeurt telefonisch via 011/55 99 60 of via een aanmeldingsformulier. Tijdens de aanmelding worden basis en contactgegevens gevraagd.

2. Verwerking van de aanvraag

Na aanmelding gaat de aanvraag naar de verantwoordelijke van het team waar de vraag het best past.

Je wordt gecontacteerd om een eerste afspraak te plannen. Tijdens dit eerste contact worden de hulpvragen besproken en geven we informatie over onze werking.

3. Mogelijke wachttijd

De wachttijd kan verschillen afhankelijk van de beperking en de leeftijd. Jonge kinderen genieten voorrang. 

4. Start thuisbegeleiding

De vaste begeleid(st)er neemt contact. De frequentie en inhoud van de begeleiding wordt samen met jou/jullie besproken.